Na potrzeby niniejszego dokumentu następujące terminy mają następujące znaczenie:

Właściciel - F5R Team, biuro pod adresem Walecznych 31, 20-136 Lublin, NIP 9461545475.

Sklep Internetowy – sklep sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem serwisu internetowego www.f5r.eu

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Sklep Internetowy odbierze i wyśle zamówienie do wysyłki wybraną przez Klienta metodą dostawy

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i weekendów

Klient – osoba fizyczna, która nabywa Produkty w innym zakresie niż jej działalność gospodarcza, gospodarcza, rzemieślnicza lub zawodowa

Operator płatności – podmiot zewnętrzny realizujący w imieniu Sklepu internetowego wszelkie płatności dokonywane przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub kartą kredytową

Przewoźnik – podmiot zewnętrzny dostarczający zamówione przez Klienta produkty z Magazynu na adres podany przez Klienta. Klient może wybrać Przewoźnika spośród firm współpracujących ze Sklepem Internetowym

Magazyn – miejsce kompletacji zamówień dla Klientów

I. Procedura składania i przyjmowania Zamówień

Korzystając ze strony internetowej www.f5r.eu Klient może złożyć zamówienie o każdej porze, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Klient składający zamówienie oznacza zawarcie ze Sklepem internetowym umowy zakupu zamówionych produktów. w swoim zamówieniu Klient podaje: zamawiane produkty, sposób dostawy i płatności, adres dostawy, opcjonalnie inny adres rozliczeniowy, Klient może anulować lub zmienić zamówienie do czasu wysłania go do wysyłki, Minimalne wymagania systemowe niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądarkę internetową z prawidłowo skonfigurowanym kodem HTML , CSS i JavaScript, Rozdzielczość ekranu 1024x768 lub wyższa, Włączone pliki cookies i JavaScript, Aktywne konto e-mail

II. Czas realizacji zamówienia

Na czas dostawy Produktu składa się Czas Realizacji Zamówienia oraz czas wysyłki wyrażony w dniach roboczych. Czas wysyłki zależy od wybranej metody wysyłki. Zamówienie zawierające pozycje o różnym czasie realizacji zamówienia zostanie wysłane po skompletowaniu całego zamówienia, co oznacza, że wysyłka nastąpi po upływie najdłuższego czasu realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem lub przelewem ww. Czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej – czas potrzebny na utworzenie i podpisanie planu ratalnego. Jeżeli produktu nie ma w magazynie lub w sklepie nie ma możliwości zrealizowania zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo odstąpić od Realizacji Zamówienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy. Jeżeli przewidywany czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo odstąpić od umowy w przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Jeżeli w Magazynie zabraknie towaru lub produktów znajdujących się w Zamówieniu Klienta, a zamówienie ich u dostawcy nie będzie możliwe w przewidywanym terminie realizacji zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Klientem (na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie), tak, aby Klient mógł podjąć decyzję o dalszym postępowaniu

III. Dostępność produktów

Obecność produktu na stronie Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności produktu w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia. Na stronie produktu znajdują się informacje o dostępności Produktu w Magazynie oraz Czasie realizacji zamówienia. Dostawa zamówionego produktu będzie możliwa wyłącznie w przypadku dostępności zamawianego towaru w Magazynie.

IV. Metoda płatności

Płatności za produkt można dokonać przelewem, przelewem elektronicznym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie w momencie otrzymania przez Sklep Internetowy potwierdzenia od Operatora płatności o prawidłowo dokonanej płatności. Płatność za produkt może nastąpić osobiście (gotówką) gotówką i przy odbiorze lub w przypadku dostarczenia zamówienia przez Przewoźnika przy wykorzystaniu opcji za pobraniem. W takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego

V. Dowód zakupu

Sklep Internetowy wystawi dokument sprzedaży (dowód zakupu), fakturę VAT lub paragon, w zależności od wyboru Klienta w formularzu zamówienia. Aby otrzymać fakturę VAT wybierz firmę w polu płatnika i odpowiednio wypełnij pozostałe pola. W celu otrzymania faktury proforma należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym telefonicznie lub mailowo, podając numer zamówienia oraz numer faksu lub adres e-mail, na który ma zostać wysłana faktura proforma.

VI. Ceny

Ceny Sklepu Internetowego podane na stronach produktów zawierają podatek VAT. Podatek celny lub inne opłaty, które mogą mieć zastosowanie, nie są wliczone w cenę. Wiążąca i ostateczna cena za Produkt podawana jest Klientowi w formularzu zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. Całkowita cena za zamówienie jest obliczana po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności. Sklepy internetowe zastrzegają sobie prawo do zmiany i modyfikacji cen produktów znajdujących się w swojej ofercie, rozpoczynania i kończenia akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, zasad promocji lub wyprzedaży będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Regulamin stanowi inaczej, chyba że promocje Sklepu Internetowego nie łączą się z innymi promocjami.

VII.Koszty przesyłki

Na stronie Produktu w Sklepie Internetowym zostanie podana informacja o koszcie wysyłki z uwzględnieniem najkorzystniejszej formy dostawy z uwzględnieniem płatności przelewem na konto Sklepu Internetowego. Klient może zmienić sposób dostawy i płatności w formularzu zamówienia.Koszt wysyłki zamówionych produktów zostanie naliczony automatycznie w trakcie składania zamówienia i będzie zależny od wybranego sposobu płatności i dostawy.

VIII.Dostawa

W momencie dostawy Klient ma obowiązek sprawdzić stan produktu i jego ustalenie z zamówieniem w obecności pracownika firmy Przewoźnika. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku towaru w zamówieniu Klient zobowiązany jest sporządzić z pracownikiem Przewoźnika protokół reklamacyjny opisujący powstałe uszkodzenia (pracownik Przewoźnika ma obowiązek udostępnić Klientowi taki dokument). Przewoźnik ma obowiązek dostarczyć przesyłkę we wskazane przez Klienta miejsce, jeżeli waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów cięższych przesyłka zostanie dostarczona pod drzwi/wejścia do budynku. Odbiór u Klienta możliwy jest w naszym Magazynie mieszczącym się pod adresem Walecznych 31 w Lublinie. Skontaktuj się z pracownikiem Sklepu Internetowego w celu ustalenia daty i godziny odbioru.

X. Gwarancja

Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta lub dystrybutora produktu. W przypadku produktu producenta lub dystrybutora objętego gwarancją, Klient może złożyć reklamację z tytułu nieprawidłowości w dostarczonym produkcie zgodnie z uprawnieniami gwarantowanymi gwarancją. Sklep Internetowy jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu reklamacji, Klient kieruje reklamację bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji na produkt. Klient według własnego wyboru może zgłosić produkt do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Warunki i sposób zgłaszania nieprawidłowości oraz sposób ich usunięcia określa gwarancja udzielona przez producenta lub dystrybutora produktu. Otrzymanie gwarancji na zakupiony produkt nie wyłącza możliwości wyrażenia przez Klienta uprawnień wynikających z niezgodności produktu z umową.

XI. Niezgodność produktu z umową.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od dnia zakupu towaru, jeżeli Sklep Internetowy zostanie pisemnie w terminie 2 (dwóch) miesięcy powiadomiony o stwierdzonej niezgodności towaru z umową. Jeżeli transakcja nie była sprzedażą konsumencką, strony udzielają wyłącznej gwarancji za wady fizyczne produktu (art. 558 Kodeksu Cywilnego). Sklep Internetowy w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i poinformuje go o dalszym postępowaniu. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie produktu wraz z pisemnym opisem reklamacji. Sklep Internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie Produktu, wbrew informacjom zawartym w ulotce lub opakowaniu.

XII. Dane osobiste

Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r. Nr 101, poz. 1182 ze zm.). Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w związku z realizacją zamówienia realizowanego w Sklepie Internetowym. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia zbierane są w celu: odbioru i realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, za zgodą Klienta – w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, nowości i promocji Sklepu Internetowego. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient ma prawo wglądu, zmiany i żądania usunięcia swoich Danych Osobowych. Administratorem Danych Osobowych (określony w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Nr 101, poz. 1182 ze zm.)) gdzie przetwarzane są Dane Osobowe Klienta, jest F5R.

Nawiązując do przepisów UE RODO oświadczamy, że nie zbieramy danych osobowych, po realizacji zamówienia wszelkie dane osobowe są usuwane.

XIII. Zakończ wypowiedzi

Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzedaży stosuje się prawo polskie, w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawę o sprzedaży handlowej ze zmianami do Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 202, poz. 141 poz. 1176) oraz Ustawę o niektórych prawach konsumenckich i odpowiedzialności za szkody szkód wyrządzonych przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., poz. 22, poz. 271). Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Umowa zakupu Produktu może zostać sporządzona w języku polskim lub angielskim. Wszystkie nazwy produktów znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego służą celom identyfikacyjnym i mogą być chronione prawem autorskim na podstawie Prawa własności handlowej (Dz. U. z 2003 r. poz. 119 poz. 1117)

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o niektórych prawach konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r. poz. 22 poz. 271) § 2 ust. 2, Klient zawierający umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podania powód w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Możesz zrezygnować z części lub całości zamówionych produktów. Zgodnie z ww. Ustawą Klientowi nie przysługuje możliwość zwrotu nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych, gier komputerowych zapisanych na nośniku danych po rozpakowaniu z oryginalnego opakowania. Towar zwracany przez Klienta powinien zostać opakowany także w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w transporcie. Produkt należy zwrócić w stanie niezmienionym (chyba, że ​​zmiana była konieczna do normalnego użytkowania) z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami dostarczonymi wraz z produktem. Klient płaci za przesyłkę zwrotną. Sklep Internetowy dokona zwrotu środków na rzecz Klienta w terminie 14 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Jeśli płatność została dokonana za pomocą systemu PayPal lub karty kredytowej, zwrot może zostać dokonany za pośrednictwem systemu PayPal lub karty kredytowej.